Masha Novoselova by Xavi Gordo for Rabat Magazine Winter 20130 коммент.: